Sắp xếp
Định dạng
Thể loại
Quốc gia
Năm
Kiếm Vương Triều: Cửu Cảnh Trường Sinh

Kiếm Vương Triều: Cửu Cảnh Trường Sinh

Sword Dynasty: Messy Inn (2019)

24 lượt xem

Xem Phim Kiếm Vương Triều: Cửu Cảnh Trường Sinh Trung Quốc hay có tên gọi khác là Sword Dynasty: Messy Inn. Hãy cùng trải nhiệm những bộ phim huyền thoại nào.

Nội Dung Phim Kiếm Vương Triều: Cửu Cảnh Trường Sinh

Kiếm Vương Triều: Cửu Cảnh Trường Sinh - Sword Dynasty: Messy Inn kể về Đàm Vương đánh đâu thắng đó, liên kết lực lượng, thôn tính các nước. Hắn đi đến đâu, xác người khắp nơi, đất đai khô cằn, dân chúng lầm than, oán than vang vọng. Một nhóm sĩ binh trong ngoài triều đình tập hợp thành liên minh phản Đàm, lập ra "chiếu thư bí mật" liên quan đến sống chết, thề sẽ lật đổ Đàm Vương trả lại thái bình cho thiên hạ.